„Aneks” 27, 1982

Zbigniew Brzeziński
Stosunki Wchód–Zachód a Polska