„Aneks” 5, 1974

Jerry F. Hough
System sowiecki: petryfikacja czy pluralizm