„Aneks” 41–42, 1986

Jan Tomasz Gross
Ten jest z ojczyzny mojej…, ale go nie lubię