„Aneks” 27, 1982

Jacek Kuroń
Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia