„Aneks” 40, 1985

Andrzej Walicki
Tradycje polskiego patriotyzmu