„Aneks” 31, 1983

Jakub Brzezin [Marek N. Jakubowski]
U źródeł klęski grudniowej