„Aneks” 49, 1988

Andrew Sorokowski
Ukraińscy katolicy i prawosławni w Polsce po roku 1945