„Aneks” 15, 1977

Maria Hirszowicz
Uwagi na temat książki Brusa „Uspołecznienie a ustrój polityczny”