„Aneks” 33, 1984

Jan Pakulski
Uwagi o uprawomocnieniu władzy w systemie sowieckim