„Aneks” 11, 1976

Stanisław Gomułka
VII Zjazd PZPR. Uwagi do planu 1976–80