„Aneks” 22, 1979

Jan Tomasz Gross
W zaborze sowieckim