„Aneks” 12, 1976

Włodzimierz Brus
W związku z wydarzeniami czerwcowymi