„Aneks” 50, 1988

Waldemar Kuczyński
Wspólne przedsiębiorstwa polsko-radzieckie 1984–1988