„Aneks” 51–52, 1988

Jan Tomasz Gross
Wywózki do Rosji