„Aneks” 7-8, 1974

Edward Kuzniecow
Z dziennika więziennego