„Aneks” 9, 1975

Peter Kende
Zarys alternatywy ekonomicznej dla Europy Wschodniej