Informacja SB o powstaniu „Aneksu” wraz z analizą pierwszego numeru pisma

Informacja dyrektora Departamentu III MSW płk. Stanisława Morawskiego  z 18 lipca 1973 r. o powstaniu „Aneksu” rozesłana do niektórych członków kierownictwa PZPR. Do informacji dołączono analizę zawartości pierwszego numeru wraz z jego oceną polityczną. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/0/326/445, k. 102–109