Nieopublikowana wersja artykułu wstępnego do pierwszego numeru „Aneksu”
Informacja SB o powstaniu „Aneksu” wraz z analizą pierwszego numeru pisma
Materiały redakcyjne „Czarnej księgi cenzury” (fragmenty)
Opracowanie Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu o „Aneksie” (fragment)
„Kwartalnik polityczny »Aneks«. Jego geneza, rola i charakter”, Akademia Spraw Wewnętrznych (fragmenty)
List Czesława Miłosza do Krzysztofa Dorosza, 26 marca 1979
List Czesława Miłosza do Krzysztofa Dorosza, 31 lipca 1980
List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 9 maja 1983
List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 30 września 1985
List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 29 października 1986
List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 15 lipca 1986
List Aleksandra Smolara do Konstantego Jeleńskiego, 4 maja 1984
Kartka od działaczki opozycji krajowej do Eugeniusza i Niny Smolarów, 10 maja 1986
List Zbigniewa Brzezińskiego o ”Aneksie”
Pismo SB do Polskiej Akademii Nauk w sprawie artykułu Piotra Topińskiego
Pismo SB do Polskiej Akademii Nauk w sprawie książki Jana Józefa Lipskiego
„Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach 1980–1982 w ocenie kwartalnika »Aneks«”, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragment)
„Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce oraz stosunki Wschód–Zachód w latach 1983–1985 w ocenie kwartalnika »Aneks«”, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragmenty)
„Kwartalnik polityczny »Aneks«. Jego geneza, rola i charakter”, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragment)
„Koncepcje programowe polskiej emigracji politycznej na przykładzie kwartalnika politycznego »Aneks« w okresie 1981–1986″, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragmenty)
„Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach 1985–1988 w ocenie kwartalnika »Aneks«”. Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragment)