List Czesława Miłosza do Krzysztofa Dorosza, 31 lipca 1980

List Czesława Miłosza do Krzysztofa Dorosza z 31 lipca 1980 z opinią na temat artykułu „Śladami Kolumba” z 23. numeru  „Aneksu”. Dokument ze zbiorów Krzysztofa Dorosza.