„Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce oraz stosunki Wschód–Zachód w latach 1983–1985 w ocenie kwartalnika »Aneks«”, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragmenty)

Wyjątki z pracy dyplomowej autorstwa plut. Artura Błaszczaka, słuchacza Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego, 1986. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/00/1708/2525, str. 1–3, 44–51