List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 30 września 1985

List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara z 30 września 1985 na temat przekazania pieniędzy na potrzeby „Aneksu”. Dokument ze zbiorów Aleksandra i Ireny Smolarów.