Pismo SB do Polskiej Akademii Nauk w sprawie książki Jana Józefa Lipskiego

Pismo zastępcy dyrektora III Departamentu MSW płk. Mieczysława Kowalskiego do sekretarza naukowego PAN prof. dr. Zdzisława Kaczmarka z 10 października 1983, w sprawie książki Jana Józefa Lipskiego „KOR”, która ukazała się nakładem „Aneksu”. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/0/365/73/4, k. 62