List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 15 lipca 1986

List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara z 15 lipca 1986, zawierający m.in. opinię na temat „Aneksu” nr 41–42 (temat przewodni: „Żydzi jako polski problem”) i tekstu Jana Tomasza Grossa „Ten jest z ojczyzny mojej… ale go nie lubię”. Dokument ze zbiorów Aleksandra i Ireny Smolarów.