„Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach 1980–1982 w ocenie kwartalnika »Aneks«”, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragment)

Wyjątek z pracy dyplomowej autorstwa st.sierż.pchor. Janusza Szeligi, słuchacza Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego, 1985. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/00/1708/2274, str. 1, 53–54