„Kwartalnik polityczny »Aneks«. Jego geneza, rola i charakter”, Akademia Spraw Wewnętrznych (fragmenty)

Wyjątki z pracy magisterskiej kpt. Waldemara Hamery, studenta Akademii Spraw Wewnętrznych (MSW), 1980. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/00/1834/1222, str. 1, 17–30, 37–45, 69–75