List Czesława Miłosza do Krzysztofa Dorosza, 26 marca 1979

List Czesława Miłosza do Krzysztofa Dorosza z 26 marca 1979 – odpowiedź na artykuł „Wędrówki ziemią Ulro” („Aneks” nr 20, 1979), którego tematem była książka Miłosza „Ziemia Ulro” (Instytut Literacki, Paryż 1977). Dokument ze zbiorów Krzysztofa Dorosza.