Pismo SB do Polskiej Akademii Nauk w sprawie artykułu Piotra Topińskiego

Pismo zastępcy dyrektora III Departamentu MSW płk. Mieczysława Kowalskiego do sekretarza naukowego PAN prof. dr. Zdzisława Kaczmarka z 5 października 1983 r., w sprawie artykułu pracownika PAN dr. Piotra Topińskiego „Ekolog w Polsce Ludowej” („Aneks” nr 31, 1983). Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/0/365/73/4, k.54