Materiały redakcyjne „Czarnej księgi cenzury” (fragmenty)

Wybór uwag i skrótów dokonanych przez redaktorów „Aneksu” na materiałach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, wywiezionych do Szwecji przez cenzora Tomasza Strzyżewskiego i przekazanych środowiskom emigracyjnym. Dopiski redakcyjne dotyczą m.in opisanej przez Ninę Smolar decyzji o niepublikowaniu materiałów dotyczących tajemnicy państwowej w PRL. Dokument ze zbiorów Ośrodka KARTA.