„Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach 1985–1988 w ocenie kwartalnika »Aneks«”. Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragment)

Wyjątek z pracy dyplomowej autorstwa chor. Roberta Ciechońskiego, słuchacza Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego, 1989. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/00/1708/3734, k. 2, 56–57