„Koncepcje programowe polskiej emigracji politycznej na przykładzie kwartalnika politycznego »Aneks« w okresie 1981–1986″, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragmenty)

Wyjątki z pracy dyplomowej autorstwa chor. Zbigniewa Cienia, słuchacza Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego, 1988. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/00/1708/3116, k. 1, 5–8, 29–37, 61–72