Nieopublikowana wersja artykułu wstępnego do pierwszego numeru „Aneksu”

Pierwotna wersja artykułu wstępnego do pierwszego numeru pisma. O okolicznościach jej powstania i rezygnacji z jej opublikowania opowiada Aleksander Smolar.  Dokument ze zbiorów Krzysztofa Dorosza.