„Kwartalnik polityczny »Aneks«. Jego geneza, rola i charakter”, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (fragment)

Wyjątek z pracy dyplomowej autorstwa plut. pchor. Ryszarda Bykowskiego, słuchacza Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego, 1988. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/00/1708/3198, str. 1, 46–50.