List Aleksandra Smolara do Konstantego Jeleńskiego, 4 maja 1984

List Aleksandra Smolara do Konstantego Jeleńskiego z 4 maja 1984 na temat stosunków polsko-żydowskich (czyli problematyki, której autor listu poświęcił artykuł „Tabu i niewinność” („Aneks” nr 41–42, 1986). Wspomniany artykuł M. Brońskiego (pseudonim Wojciecha Skalmowskiego) to tekst „Żydzi i Polacy dzisiaj” („Kultura” nr 3/1984). Dokument ze zbiorów Aleksandra i Ireny Smolarów.