List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 9 maja 1983

List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara z 9 maja 1983, m.in. o ukazaniu się książki Czapskiego „Na nieludzkiej ziemi” w drugim obiegu w Polsce. Dokument ze zbiorów Aleksandra i Ireny Smolarów.