Opracowanie Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu o „Aneksie” (fragment)

Wyjątek z opracowania na temat „Aneksu” zamówionego w 1977 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach przygotowań do wytoczenia procesu Jackowi Kuroniowi i innym działaczom KOR. Dokument z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. BU/1042/583, str. 1–23