List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara, 29 października 1986

List Józefa Czapskiego do Aleksandra Smolara z 29 października 1986 o rozmowie z Januszem Przewłockim na temat krajowego oddźwięku „Aneksu” nr 41–42 (temat przewodni: „Żydzi jako polski problem”). Dokument ze zbiorów Aleksandra i Ireny Smolarów.