Lista książek Wydawnictwa Aneks 1975–1999. Opracowała Nina Smolar

 

1975

Włodzimierz Brus, „Uspołecznienie a ustrój polityczny na tle doświadczeń wschodnioeuropejskich”

1977

„Czarna księga cenzury PRL” t. 1

1978

„1956 – W dwadzieścia lat później”
Stanisław Barańczak, „Sztuczne oddychanie”, il. Jan Lebenstein
„Czarna księga cenzury PRL” t. 2

1982

Jerzy Surdykowski, „Notatki gdańskie”
Aleksander Ścibor-Rylski, „Człowiek z marmuru. Człowiek z żelaza”

1983

Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, „W czterdziestym nas matko na Sibir zesłali…”
Waldemar Kuczyński, „Obóz”
Jan Józef Lipski, „KOR”
Tadeusz Mazowiecki, „Internowanie”
Barbara Toruńczyk, „Narodowa Demokracja. Antologia myśli »Przeglądu Wszechpolskiego«”
Grigorij Władimow, „Wierny Rusłan”

1984

Władysław Bartoszewski, „Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego”
Dariusz Fikus, „Foksal ’81”
Leszek Kołakowski, „Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań”
Milan Kundera, „Nieznośna lekkość bytu”
Jacek Kuroń, „Polityka i odpowiedzialność”
Adam Michnik, „Szanse polskiej demokracji”
Wiktor Woroszylski, „Lustro. Dziennik  internowania. Tutaj”, il. Jan Lebenstein

1985

Cornelius Castoriadis, „W obliczu wojny”
Jakub Karpiński, „Ustrój komunistyczny w Polsce”
Tadeusz Konwicki, „Rzeka podziemna, ptaki podziemne”
Adam Michnik, „Takie czasy. Rzecz o kompromisie”
Krzysztof Pomian, „Wymiary polskiego konfliktu 1956–1981”
Teresa Torańska, „Oni”
Andrzej Walicki, „Spotkania z Miłoszem”
Adam Zagajewski, „Jechać do Lwowa i inne wiersze”, il. Józef Czapski

1986

Ernest Bryll,  „Adwent”, il. Andrzej Wajda
Jan Kott, „Kamienny potok”
Barbara Łopieńska, Ewa Szymańska, „Stare numery”
Tomasz Łubieński, „Bohaterowie naszych czasów”
Winicjusz Narojek, „Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie”
Stanisław Nowicki [Stanisław Bereś], „Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim”
„Raport Solidarności. Polska 5 lat po Sierpniu”
Małgorzata Szejnert, Tomasz Zalewski, „Szczecin: Grudzień–Sierpień–Grudzień”

1987

Ida Fink, „Skrawek czasu”
„Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC PZPR”, red. Jakub Andrzejewski [Andrzej Paczkowski]
Leszek Kołakowski, „Bajki. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem”, il. Andrzej Dudziński
Leszek Kołakowski, „Jeśli Boga nie ma…”
Miłosz Kowalski [Maryna Miklaszewska], „Mikołajek w szkole PRL, il. Masław [Mikołaj Chylak]
Hanna Krall, „Okna”
Jerzy Kropiwnicki, „Zapis protestu”
Czesław Miłosz, „Trzy zimy. Głosy o wierszach”
„Obecność. Leszkowi Kołakowskiemu na 60-lecie”
Irina Ratuszyńska, „Mój ty kraju znienawidzony” il. Teresa Lewandowska
Piotr Wierzbicki, „Struktura kłamstwa”

1988

Stanisław Barańczak, „Przed i po”
Jacek Bocheński, „Stan po zapaści”
Zbigniew Brzeziński, „Myśl i działanie”
Alphonse de Custine, „Listy z Rosji”
Alicja Iwańska, „Baśń amerykańska”
Szymon Jakubowicz, „Bitwa o samorząd”
Leszek Kołakowski, „Główne nurty marksizmu”
Tadeusz Nyczek, „Emigranci”
Piotr Sommer, „Czynnik liryczny i inne wiersze”, il. Ewa Kuryluk
Małgorzata Szejnert, „Sława i infamia”

1989

Timothy Garton Ash, „Niemieckość NRD”
Kazimierz Brandys, „Wariacje pocztowe”
Krzysztof Dorosz, „Maski Prometeusza”
Krystyna Kersten „Jałta w polskiej perspektywie”
Andrzej Krajewski, „Region USA”
Jacek Kuroń, „Wiara i wina”
Tadeusz Łepkowski, „Uparte trwanie polskości”
Jarosław Marek Rymkiewicz, „Baket”
Adam Sikora, „Zielona teczka”
Paweł Smoleński, Wojciech Giełżyński,  „Robotnicy ’88”
Wacław Solski, „Żółta trójka”
Maria Turlejska, „Te pokolenia żałobami czarne. Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944–1954”
Roman Zimand, „Czas normalizacji”

1990

Stanisław Barańczak, „Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze”
Stanisław Bereś, „Już tylko sen”, il. Krzysztof Zarębski
Włodzimierz Borodziej, „Od Poczdamu do Jałty”
Kazimierz Brandys, „Sztuka konwersacji”
Antoni Dudek, Grzegorz Pytel, „Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej”
Ida Fink, „Podróż”
Konstanty Gebert, „Mebel”
Piotr Guzy, „Requiem dla pani Tosi”
Marian Hemar, „Liryki–Satyry–Fraszki”
„Historikerstreit. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec”, red. Małgorzata Łukasiewicz
Jan Kott, „Przyczynek do biografii”
Małgorzata Szejnert, „Wśród żywych duchów”

1991

Stanisław Bereś, „Historia nie byle jaka o dziejach dzielnego Chlupaka”
Kazimierz Brandys,  „Charaktery i pisma”
Konstanty Gebert, „Magia słów”
Marcin Kula, „Narodowe i rewolucyjne”
Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas”
Józef Kuśmierek, „Obecny”
„Co nam zostało z tych lat…”, red. Mirosława Marody
„Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzień 1970”, oprac. Paweł Domański

1992

Ewa Berberyusz, „Anders spieszony”
John Keane, „Media a demokracja”
Andrzej Słomianowski, „Jak Misia umierała”
Hugo Steinhaus, „Wspomnienia i zapiski”
„Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980–1981”
„Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy”, red. Paweł Szapiro

1993

Stanisław Bereś, Kazimierz Braun „Rozdarta kurtyna”
Kazimierz Brandys, „Listy do pani Z.”
Henryk Grynberg, „Dziedzictwo”
Jerzy Jedlicki, „Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym scripta i postscripta”
Krystyna Kersten, „Między wyzwoleniem a zniewoleniem”
„Tajne dokumenty Biura Politycznego. Państwo–Kościół 1980–1989”

1994

Andrzej Friszke, „Opozycja polityczna w PRL 1945-1980”
Jan Józef Lipski, „Katolickie Państwo Narodu Polskiego”
Alina Margolis-Edelman, „Ala z Elementarza”
Henryk Rozpędowski, „Był hamsin”
„Tajne dokumenty Biura Politycznego i Sekretariatu KC. Ostatni rok władzy 1988–1989”, oprac. Stanisław Perzkowski
Jagienka Wilczak, „Musicie zabić”

1995

Roger Boyes, „Nagi prezydent. Życie polityczne Lecha Wałęsy”
Adam Czerniawski, „Fragmenty niespokojnego dzieciństwa”
Norman Davies,  „Serce Europy”
Zbigniew Florczak, „Grypsy i reminiscencje”
Eva Hoffman, „Zagubione w przekładzie”
Edmund Lewandowski, „Charakter narodowy Polaków i innych”
Wacław Solski, „Moje wspomnienia”

1996

Timothy Garton Ash, „W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent”
Józef Hen, „»Najpiękniejsze lata«”
„Tajne dokumenty – Państwo–Kościół 1960–1980”

1997

Włodzimierz Sznarbachowski, „300 lat wspomnień”
Nigel West, „Tajemnica kubańska”

1998

„Tajne dokumenty Biura Politycznego”. PRL–ZSRR 1956–1970

1999

„Wejdą – nie wejdą. Polska 1980–1982: wewnętrzny kryzys, międzynarodowe uwarunkowania”, red. Nina Smolar